Grön gräsyta med angränsande skog i Hagsätraskogens naturreservat.
Hagsätraskogen, Foto: Johan Pontén

Invigning av Hagsätraskogens naturreservat

Datum:

Tid:

Plats: Hagsätraskogens naturreservat

Söndagen den 28 november klockan 11.00–14.00 invigs Hagsätraskogens naturreservat. Hagsätraskogen är 31 hektar stort och är stadens elfte naturreservat.

Syftet med reservatsbildningen är att värna den biologiska mångfalden och att skydda skogen för rekreation och friluftsliv. Reservatet ansluter till Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat.

Här kan du uppleva gammal fin hällmarkstallskog på höjderna och i de lägre partierna ädellövskog och lövsumpskog. I Hagsätraskogens våtmarksmiljöer och fuktskogar finns värdefulla livsmiljöer för grodor, paddor och vattensalamandrar.

Program

  • 11.30–12.00, Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr och exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson inviger
  • 12.00–13.00, Guidad promenad med Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen

Stockholms stads mobila naturskola, Fältlabbet kommer finnas på plats under dagen för att visa barnen vad som finns att se och göra i naturen. Fika och korv serveras klockan 11.00–14.00.

Plats

Samlingsplats samt fika vid naturreservatets entré i Ormkärr. Följ gångvägen mellan Esplundagränd och Glanshammarsgatan.

Hagsätraskogens naturreservat