Tre fiskespön som sitter fast i en båt ute på vatten.
Guide

Beställ TDA-fiskekort

Betala

TDA-kortet köper du genom att först sätta in rätt belopp på idrottsförvaltningens plusgirokonto 155 89 79-9 och ange följande:

  • Typ av TDA-fiskekort (1,2,3 eller 4) samt eventuell fiskevårdsdekal
  • Namn på kortinnehavaren

Uppgradera kort: Om du vill skaffa en högre nivå på TDA-fiskekortet går det utmärkt att betala mellanskillnaden och förklara vad som avses.

Ville du bidra ytterligare till fiskevården i Stockholms län kan du betala in 200 kronor till samma postgirokonto. Du får vår fiskevårdsdekal samt aktuell fiskeinformation.

Beställa

Efter inbetalningen skickar du din beställning via nedanstående formulär:

Beställ TDA-fiskekort

Ladda ner eller skriv ut

När betalningen är mottagen skickas ditt fiskekort till din e-postadress.

Du kan ladda ner fiskekortet till mobilen alternativt skriva ut och ha med det i båten. En giltig identifikation måste kunna uppvisas ihop med TDA-fiskekortet.

För att se alla områden som ingår i TDA-kortet går du in på Fiskekartan. På Fiskekartan kan du även få GPS-position vid navigering samt se alla säl- och fågelskyddsområden.

Fiskekartan

Vill du ha vårt karthäfte över samtliga TDA-vatten kan du skicka förfrågan via e-post till tdafiske@stockholm.se.