En lekplats med sandunderlag och träd runt om

Eknäsparkens lekplats

Eknäsvägen 2

Visa på karta

Denna lilla lekplats ligger i ett bostadsområde på Stora Essingen.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Lekplatsen nås från den ovanliggande Eknäsvägen via en trappa som har handledare och kontrastmarkering. Stigarna som leder till lekytorna har inte tillgängliga markmaterial och är på sina håll branta.

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö

Lekplatsen har volträcke, lekhus, gungbåt, sandlåda, rutschkana och gungställning. Fallunderlaget är sand. Lekplatsen består av en övre och en undre del, som båda är inhägnade med staket och grindar. Trappor leder ner till lekplatsen.

Hitta hit

Uppdaterad