Idlekens lekplats i parken mellan Idholmsvägen och Storholmbackarna. Denna mellanstora lekplats ligger i ett parkstråk nära tunnelbanan.

Idlekens park

Idholmsvägen/Storholmbackarna

Visa på karta

Lekplatsen består av en fyrkantig plats uppdelad i tre delar med buskage emellan. Det är staket mot tunnelbanan och till viss del stängsel även i andra riktningar men det är stora öppningar mot omgivande park och gångstråk.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Det finns en stor klätterställning med tubrutschkana som står i sand, det finns en mindre klätterställning, gungdjur, en grillplats, däck- och småbarnsgungor och volträcke. Alla lekredskap står i sand och det finns kanter runt om.

Det finns ett litet regnskydd och sittplatser mot söder, det är en solig plats.

Man kan parkera på Idholmsvägen och gå genom bostadsområdet med flerfamiljshus, för att komma till lekplatsen.

Hitta hit

Uppdaterad