Lekplatsen Båtsmanstorpet

Galonvägen 32

Lekplatsen är centralt belägen i sydöstra Riksby. Här finns bollek, gunglek, balanslek, och vattenlek. Viss naturlek i anslutning till platsen.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

Tillgänglighet på platsen är god. Gångar är asfalterade och anpassade för personer med funktionsnedsättningar genom taktila plattor. Lekredskap anpassade för personer med nedsatt syn finns. Anpassad belysning finns.

Utrustning: sittplatser, bord, lekskulpturer, sandlåda, plaskdamm, sötvattendusch, studsmatta, småbarnsgungor, enpersonsgungor, vippgunga, fjäderlek, karusell, volträcke, multilekställning, rutschkana, ljudlek, bollplan, springbana för synskadade.

Hitta hit

Uppdaterad