Lekplatsen Brålunden

Brålunden 15

Brålunden ligger på en höjd i slutet av Nockeby torg. Lekplatsen har naturlek, rollek, balanslek, ljuslek i ett kalejdoskop och formlek i en sandhiss på en multilekställning.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

Tillgängligheten till platsen är god från trottoarerna. Platsen består av flera kuperade stigar och rum. Småbarnsleken ligger på en helt plan stenmjölsyta.

Utrustning: linbana, soffor, vippgungor, picknickbord, gungdjur, sandlåda, fjädergunga, liten bollplan, karusell, småbarnsgunga, volträcke, enpersonsgunga, multilekställning, lekhus.

Hitta hit

Uppdaterad