Den inhägnade lekplatsen med bland annat klätterställning och fjädergungor.

Lekplatsen Brandmuren

Gamla Bromstensvägen 66

Lekplatsen ligger längs med Bällstas genomfartsgata nära Ankarstocksvägens busshållplats och förskola. Utrustning finns tillgänglig för klätterlek, gunglek och sandlek. Slänten av skogen är en lämplig plats för naturlek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Det går att nå platsen via grusgångar. Platsen är plan och gummiplattor ligger under den ena klätterställningen och den ena fjädergungan. Belysning finns från en belysningsmast med tre lampor.

Lekplatsen är uppdelad i två rum, ett för gungleken och ett inhägnat rum för den övriga lekutrustningen. Från gungleken leder stigar ut i skogen. Norr om platsen ligger en grusad fotbollsplan.

Utrustning: bänkar och bord, sandlåda (med bakbord), bollplan, småbarnsgungor, enpersonsgungor, kompisgunga, vippgunga, fjäderlekar (varav en bil), karusell, multilekställningar.
Hitta hit

Uppdaterad