Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Illustration lekplats

Coronaviruset: Kom ihåg att hålla avstånd även när du är utomhus.

Lekplatsen Miljövården

Dolomitgränd 12

Platsens utrustning är lämpad för gunglek och balanslek. I buskagen intill platsen finns det viss möjlighet till naturlek och på gräsytan finns det goda möjligheter för spontanidrott och bollek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen ligger i nordöstra hörnet av parkstråket som löper kring Beckomberga sjukhus. Omgivningen är nyligen bebyggd med fyravåningshus precis norr om Beckomberga sjukhus och radhus norr om dessa. I väster ligger Beckombergaskolan.

Platsens utrustning är lämpad för gunglek och balanslek. I buskagen intill platsen finns det viss möjlighet till naturlek och på gräsytan finns det goda möjligheter för spontanidrott och bollek.

Tillgängligheten till platsen är god med gångar av stenmjöl genom gräsytan i parkstråket. Lekplatsen i sig är inte tillgänglighetsanpassad och markmaterialet består av grovt grus. Belysning finns i närområdet.

Utrustning: 1 papperskorg, 2 bänkar, 1 kompisgunga, 2 fjädergungor, 1 balanslek.

Hitta hit

Uppdaterad