Sandlåda med skepp med rutschkana och flera olika klättringsmöjligheter.

Sätradalsparken

Sätradalsparken

Visa på karta

Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och utbudet av funktioner är stort. Parken består av en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna gräsytor.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Centralt i parken finns perennplanteringar och magnolior.
Lekplatsen har en klassisk uppdelning i väl avgränsade kvarter som ramas in av klippta häckar. Det finns lekredskap för olika åldrar, gungor, klätternät, sandlek med skepp och en stor plaskdamm samt en offentlig toalett.
I mitten finns en övre terrass med konstgräs. Terrassen är en plats i lä i bästa solläge. På sidorna om dammen finns enkla lusthus.
För de mindre barnen finns en avgränsad småbarnslekplats med mindre klätterhus, rutschkanor och sandlek. Det finns även en större öppen grusyta med uppvuxna pilträd som ger skugga.

Sätradalsparken rustas upp

Sätras populäraste park fräschas upp. Tillsammans med invånare har en plan tagits fram och arbetet, som påbörjats, beräknas vara färdigställd 2022.
Projektet Sätradalsparkens upprustning

Hitta hit

Uppdaterad