Sandlåda med skepp med rutschkana och flera olika klättringsmöjligheter.

Sätradalsparken

Sätradalsparken

Visa på karta

Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och utbudet av funktioner är stort. Parken består av en finpark, en lekplats med plaskdamm, bollplan och öppna gräsytor.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Centralt i parken finns en finpark med perennplanteringar och magnolior.

Lekplatsen har en klassisk uppdelning i väl avgränsade kvarter som ramas in av

klippta häckar. Det finns lekredskap för olika åldrar, gungor, klätternät, sandlek

med skepp och en stor plaskdamm samt en offentlig toalett. I mitten finns en

övre terrass med konstgräs. Terrassen är en plats i lä i bästa solläge. På sidorna

om dammen finns enkla lusthus. För de mindre barnen finns en avgränsad

småbarnslekplats med mindre klätterhus, rutschkanor och sandlek. Det finns

även en större öppen grusyta med uppvuxna pilträd som ger skugga.

Hitta hit

Uppdaterad