Solviksängens lekplats

Alviksvägen 181

Lekplatsen ligger vid Alviksvägens södra del som leder ned mot Solviksbadet. Väster om lekplatsen breder en stor sammanhängande gräsmatta ut sig mellan skogspartierna.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen erbjuder sandlek, klätterlek, gunglek och skate.

Platsen är plan och har god tillgänglighet från Alviksvägen.

Utrustning: bord, nederbördsskydd, sandlåda, bänkar, småbarnsgungor, enpersonsgungor, skateramper, multilekställningar, lekhus.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad