Tegnérlundens lekplats

Tegnergatan, utmed Upplandsgatan

Visa på karta

Denna lekplats ligger i utkanten av parken Tegnérlunden vid Upplandsgatan.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Stor del av lekplatsen är hårdgjord med ytor av asfalt och gummi. Det finns möjlighet till bilparkering på gatorna intill lekplatsen.

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö

Lekplatsen har ett lekhus med rutschkana, gungor för både små och stora barn samt en sandlåda. Lekplatsen är omgärdad av staket med grindar.

Intill lekplatsen finns en plaskdamm som fylls med vatten sommartid.

Hitta hit

Uppdaterad