Lekhus under ett träd i en innerstadspark.

Tegnérlundens lekplats

Tegnergatan, utmed Upplandsgatan

Denna lekplats ligger i utkanten av parken Tegnérlunden vid Upplandsgatan.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Lekplatsen nås från Upplandsgatan, via en asfalterad ganska brant gångväg. Det finns möjlighet till bilparkering på gatorna intill. Stor del av lekplatsen är hårdgjord med ytor av asfalt och gummi.

Om ikoner för tillgänglighet

Om lekplatsen

Lekplatsen har ett lekhus med rutschkana, gungor för både små och stora barn samt en sandlåda. Lekplatsen är omgärdad av staket med grindar.

På lekplatsen finns en plaskdamm som fylls med vatten sommartid.

Hitta hit

Uppdaterad