Trissan är en öppen lekplats som barn och vuxna i alla åldrar är välkomna till.

Trissans lekpark

Stora Sällskapets väg 20

Visa på karta

Det här är en mellanstor obemannad lekplats med plaskdamm. Den ligger i ett brett naturmarksstråk mellan flerfamiljshus ganska nära Bredängstorget.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Lekplatsen har en rektangulär struktur. Plaskdammen ligger på en lägre nivå nedanför en trappa, det finns även möjlighet att komma till plaskdammen utan att gå i trappan. Vid plaskdammen finns många kanter och höjdskillnader som kan vara svåra att se.

På lekplatsen finns en gungställning som står i sand med däck- och småbarnsgungor. Det finns en månggunga som står på gummimatta och en asfalterad basketplan. I anslutning till lekplatsen finns en instängslad bollplan.

I en staketomgärdad småbarnslek finns en stor sandlåda med bakbord. På en kort sträcka är kanten till sandlådan borttagen. Det finns lekhus, en trähäst med vagn, liten klätterlek och gungdjur, det finns en gångväg av trä längs staketet runt småbarnsleken.

Det finns en stor klätterställning med tubrutsch som delvis står på gummimatta. Det finns bordtennisbord, en bil som gungar, snurrlek m fl redskap.

Det finns många sittplatser i både sol och skugga. Det finns en grillplats med stockar runt om.Det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats i närheten. Det är möjligt att parkera vid Bredängs centrum, men det är en bit att gå och det är ramper vid gångtunnlarna under vägen och det är sedan sluttar gångvägen upp till lekplatsen.

Hitta hit

Uppdaterad