Vippans lekplats

Ellen Keys gata

Lekplatsen Vippan ligger i Kerstin Hesselgrens park i Fruängen. Det är en del av Vippans bemannade parklek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

I Vippans lekpark ligger även en plaskdamm och en parklek. Parken ligger omgiven av grönska. Du når lekparken via asfalterade gångvägar.

Om ikoner för tillgänglighet

Om lekplatsen

På lekplatsen finns klätterlek med rutschkana, olika klätterlekar för yngre barn, gungor, kompisgunga, vippgungsnurra och sandlåda.

Bra att veta

  • I parkleken finns en parklek och Vippans plaskdamm.
  • Det finns även en asfalterad bollplan med basketkorgar.
  • I lekplatsen finns en stor grillplats och picknickbord.

Läs även

På Vippans parklek finns mer information om parklekens verksamhet.

Vippans parklek

Hitta hit

Uppdaterad