Parkleken Fagerlid, Cigarrvägen 20

Parkleken Fagerlid

Cigarrvägen 20, Farsta

Visa på karta

Parkleken Fagerlid bedriver öppen verksamhet. Alla åldrar är välkomna och vi erbjuder lek och aktiviteter i en spännande och trygg miljö. Parkleken uppmuntrar barns fria lek, rörelse och skapande verksamhet, tonvikten ligger på utomhusaktiviteter.

Fakta

Typ av service
Parklek
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Aktiviteter

Parkleken är en öppen fritidsverksamhet med en mängd utomhusaktiviteter. Till exempel lekar, spel, odling, natur och miljö, idrott på lek, skapande verksamhet, grillning, umgänge och fest.

Inne- och utemiljö

Innemiljö

Fagerlids lokaler är sedan en tid stängda pga att inomhusmiljön ej uppfyller gällande krav, besökare hänvisas därför till fritidsgården Morris, Cigarrvägen 16. Fritidsgården har lokaler i anslutning till parklekens utemiljö.

Det finns handikapptoalett.

Utemiljö

Lekplatsen har en stor öppen yta framför byggnaden. Det finns en småbarnslek med olika typer av lekutrustning och en baksandlåda utanför. Det finns två platser med gungor, flera olika klätterställningar för äldre och yngre barn. Alla lekredskap står i sand och det finns många höga kanter runt ytorna.

I ena änden av lekplatsen finns en asfalterad bollplan.

Plaskdammen ligger för sig en bit bort och grillplatsen har sittplatser i olika väderstreck.

Det är möjligt att parkera på gatorna i närheten och det är relativt plant i omgivningarna.

Övrigt


Hitta hit

Uppdaterad