Vy över Hässelängen

Lekplatsen Hässelängen

Beata Sparres gränd 24

Visa på karta

I ett brett dalstråk omgivet av höga flerfamiljshus på bergknallarna runt om, ligger denna lekplats.

Fakta

Typ av service
Parklek
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Du kommer till lekplatsen från flera håll. Platsen är uppdelad i flera avdelningar med buskage och en viss nivåskillnad mellan. På den nedre delen finns en stor klätterlek och hinderbana allt står i löst grus med sarg runt. En mobilusgunga är avskiljd med ett inspringningsskydd i samma yta.

På den övre delen finns en stor plan för basket och landbandy samt gungor. En avdelning för småbarnslek med sandlåda gungbil och liten klätterställning.
Det finns sittplatser i sol och skugga och en grillplats under tak.

En parkering med handikappsplats finns i anslutning till Beata Sparres gränd, det är cirka 100 meter med svaga lutningar att ta sig till parkleken.

Felanmälan av fasta lekredskap, fulla papperskorgar, belysning kontakta Trafik Stockholm www.stockholm.se/felanmalan telefon 08-651 00 00.

Hitta hit

Uppdaterad