En lekplats med ett gult lågt trähus

Vängåvans parklek

Essinge Kyrkväg 3-5, 112 65 Stockholm

Parkleken Vängåvan ligger i en liten park mitt på Stora Essingen. Lekplatsen innehåller många lekfunktioner för såväl stora som små barn. Verksamheten drivs av en ideell föräldraförening i samarbete med stadsdelsförvaltningen.

Fakta

Typ av service
Parklek
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
http://www.parklekenvangavan.se/

Tillgänglighet

Plaskdammen är tillgänglighetsanpassad på så sätt att det finns en ledstång ned i vattnet.

Om ikoner för tillgänglighet

Öppettider

På parklekens hemsida finns information om öppettider.

Aktiviteter

På parklekens hemsida finns information om aktiviteter.

Inne- och utemiljö

På lekplatsen finns klätterställning med rutschkana, gungdjur, gungor och sandlåda. På lekplatsen finns också en plaskdamm och dusch samt grillplats med väderskydd. Under öppettiderna finns det att låna bland annat bollar, cyklar och bandyklubbor. Inomhus finns möjlighet till pyssel, spel, fika med mera.

Toalett

Toalett och skötbord finns i parklekshuset och kan nyttjas då verksamheten är öppen.

Mer om oss

Verksamheten drivs och sköts av föräldraföreningen Vängåvans Vänner.

Hitta hit

Uppdaterad