Rund plaskdamm utan vatten i.

Gustav Adolfparkens plaskdamm

Gyllenstiernsgatan 11

Visa på karta

Plaskdammen ligger i Gustav Adolfsparken i anslutningen till parkleken.

Fakta

Typ av service
Plaskdamm
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal

Plaskdammen är cirkelformad och storleken på dammen är 74 kvadratmeter. En offentlig toalett finns inne i parklekshuset.

Kom ihåg:

  • Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen.
  • Släng inte skräp i vattnet.
  • Använd badkläder och rena leksaker.

Plaskdammen är fylld

Plaskdammen är fylld med vatten under veckorna 21–34.

Renhållning

Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms helt en gång i veckan för rengöring och vattenutbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Hitta hit

Uppdaterad