En humla hänger upp och ned i en blomma. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Hjälp den biologiska mångfalden

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa och stimulera den biologiska mångfalden i staden. Du kan till exempel sätta upp fågelholkar, bygga insektshotell, köpa ekologiska varor, plantera växter som gynnar insekter och rapportera in dina fynd av hotade arter. 

Biologisk mångfald är inte bara en fråga för avlägsna naturområden eller orörda skogar. Det är i högsta grad viktigt även i en storstad. På den här sidan listar vi en rad förslag som du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i staden. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • Om alla hushåll i Sverige till exempel skulle sätta upp varsin fågelholk och varsitt bihotell skulle fåglarnas och steklarnas bostadsbrist minska kraftigt.
 • Om dessutom fler trädgårdar görs vildare med fler växter som tillåts blomma skulle fåglarna och bina ha större chans att överleva.

Tips till dig med trädgård

 • Låt en del av gräsmattan växa som den behagar.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Bygg eller köp ett bihotell.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.

Tips till dig med balkong

 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Välj växter som blommar vid olika tidpunkter; vår, sommar, sensommar och höst.
 • Ställ ut ett vattenfat, lägg i småsten eller kulor så insekterna inte drunknar.
 • Bygg eller köp ett bihotell.
 • Förså sommarens frön tidigt på våren.
 • Plantera lökar av till exempel krokus, scilla och tussilago. Alla vårblommor trivs i kruka och låda.
 • Perenner kan övervintra om du skyddar krukorna mot vinterkylan.
En pärlemorfjäril suger nektar på en tistel. Fjärilen är orange och sitter på en lila tistel mot en grön bakgrund.

Växter som fjärilar tycker om

 • Sommarblommor: buddleja, jätteverbena, kärleksört, lavendel, prästkrage, rosenflockel, rosenskära, rudbeckia, strålöga.
 • Kryddväxter: oregano, salvia, timjan.
 • Ängsväxter: klöver, rölleka, prästkrage, renfana, väddklint.
 • Annat: tistlar, nässlor.

Brännässlor är den bästa barnkammaren för flera fjärilsarter, eftersom många fjärilslarver äter av nässlorna. Spar därför gärna lite brännässlor om du har det i trädgården, istället för att rensa bort det som ogräs. 

Fördelar med fågelholkar

Att sätta upp fågelholkar är inte bara ett trevligt sätt för att hjälpa våra fåglar, utan gynnar också den biologiska mångfalden. Det finns färdiga holkar att köpa i handeln, men du kan enkelt bygga dem själv. Hösten är bästa tiden att sätt upp nya fågelholkar, men det går även bra under vintern. Placera gärna holken så att den inte hamnar i direkt solljus. Småfåglar behöver holkar att ta skydd och kura i när det blir riktigt kallt. Rensa ur holken i slutet av året, eller tidigt i januari, februari. Tänk på att alltid använda handskar när du rensar. Det kan finnas parasiter och bakterier kvar från bomaterial och avföring.

Fördelar med fladdermusholkar

En fladdermusholk på en trädstam.

Fladdermöss ger oss ekosystemtjänster genom att äta stora mängder insekter, där vissa är skadeinsekter i våra trädgårdar. Genom att sätta upp fladdermusholkar kan du förbättra fladdermössens möjligheter att hitta skyddade vrår där de kan bo eller vila. Placera holken högt upp, cirka tre-fyra meter och se till att det är fri inflygning till holken.

Tips till dig utan trädgård

 • Bekämpa/rapportera in invasiva växter exempelvis jättelokor, parkslide och lupiner.
 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Skänk pengar till och bli medlem i naturorganisationer.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.

Rapportera arter

Vill du hjälpa till att kartlägga stadens biologiska mångfald? Rapportera in dina fynd av hotade och skyddsvärda arter. 

Bättre kunskap om Stockholms vilda växter och djur ökar chansen för kommande generationer att få uppleva dem.

Fler tips

På Natursidan.se hittar du fler tips om hur du kan gynna den biologiska mångfalden.

Läs även

Uppdaterad