Växtbäddshandboken

Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad.

Handboken tar upp riktlinjer och hjälp för planering, projektering och anläggning av nya växtbäddar såväl som för åtgärder nära befintliga träd.

Mer information

Uppdaterad