Träd sträcker sig  mot himlen.
Foto: Johan Pontén

Guide till tystnaden

Rofylld natur kan vara positiv för hälsan och välbefinnandet. Guide till tystnaden vill öka intresset för, och visa vägen, till områden och platser i stadens närhet som erbjuder en kombination av ljudkvalitet, stillhet och gröna upplevelsevärden.

Omfattande forskning visar på starka kopplingar mellan vistelse i gröna tysta naturmiljöer och hälsa. Invånarantalet i Stockholms län förväntas öka kraftigt. Därför kommer de relativt stora skyddade naturområdena att få en allt större betydelse som tysta miljöer för människors rekreation och hälsa.

Ladda ned eller beställ

I Guide till tystnaden presenterar vi dels 19 parker från norr till söder och dels guider i elva naturområden med 65 slingor. Du kan ladda ned broschyrerna här på webben eller beställa från miljöförvaltningen. Det finns också broschyrer i Tekniska nämndhusets reception. Slingorna och platser finns även utmärkta i Naturkartan.

Stadens parker fyller många syften

Stadens parker fyller många syften, ett av dem att ge oss invånare en dos av lugn och rofylld natur, men grönområden behövs också i hela staden för att gynna den biologiska mångfalden. Stadens parker är aldrig helt tysta, men många av dem är tillräckligt tysta så att vi kan höra naturens egna ljud. 

19 rofyllda parker från norr till söder (pdf)

19 mindre parker i Stockholms stad

En liten grönskande park med fantastisk utsikt över Mälaren. I parken finns en bänk som fungerar som en hammock. Med sitt läge längst ut på Stora Essingen är den skyddad från stadens ljud.

Lyssna

En park med vidsträckt utsikt som Aluddsparken ger möjlighet att lyssna nära och i fjärran - vad hör och ser du långt borta - vad hör och ser du nära?

Hitta

Tag buss nr. 1 till Essingetorget och promenera sedan 550 meter, förbi idrottsplatsen och följ Stenkullavägen längst ut på ön.

Mitt bland de trånga gränderna, kan du finna denna lilla gröna park där lugnet från en svunnen tid finns närvarande. Gamla Stans trånga gränder skapar en unik ljudmiljö då utformningen av gatorna är anpassade för en tid innan bilen.

Lyssna

Stenhusen och de trånga gränderna skapar en unik akustik, som stänger ut vissa ljud och förstärker andra.

Hitta

Tag tunnelbanan till Gamla Stan och gå cirka 500 meter. Baggensgatan ligger lite gömd och löper parallellt med den välkända Österlånggatan.

Att gå från den trafikintensiva Fleminggatan genom valvet in till denna skyddade park är en stor ljudupplevelse. Parken med sina gröna gräsytor och stora träd ligger mitt i en cirkel av sekelskiftsinspirerade bostäder. Det är en park som kan ge dig en paus från stadens höga tempo.

Lyssna

En park som verkligen framhäver de starka kontraster när det gäller  ljud som staden erbjuder. Från den trafiken till fågelsången och rasslet av löv.

Hitta

Tag buss 1 till hållplats Scheelegatan. Gå längs Fleminggatan till portalen vid Fleminggatan 24. Alternativt promenera längs Klara sjö till den runda gräsytan och gå sedan uppför trapporna.

Parken med sin träkyrka upplevs vara lite ovanför och vid sidan av staden. I parken finns stora träd och fina planteringar som ramar in denna rofyllda plats. Parken är populär, bänkarna lockar – den upplevs som rofylld men ett svagt ljud från den närliggande trafiken finns ändå där mitt i fågelsången.

Lyssna

När du sätter dig på en parkbänk i Helgalunden har du ofta både samtalande människor och fågelsång omkring dig. Vi dras lätt till att lyssna på samtalen, försök åtminstone för en stund växla ditt fokus till fåglarna och naturens ljud.

Hitta

Tag tunnelbanan till hållplats Skanstull, gå tillbaks längs Götgatan in mot stan och sväng vänster uppför Blekingegatan.

De flesta går förbi Nobelparken på sin väg ut på Djurgården. Nobelparken är en kulle mellan Djurgårdsbron och ambassaderna. Gå uppför backen, sätt dig på en bänk under de stora träden och se ut över vattnet. Visst finns stadens ljud där, men kullen ger skydd.

Lyssna

En park som gjord för att lyssna till träden - vinden i grenverket, rasslet av löv eller är träden tysta när du är där?

Hitta

Ta buss 69 eller spårvagnen till Djurgårdsbron och gå längs vattnet, kullen till vänster är Nobelparken.

Kanske Södermalms mest okända park. En park med vy över vatten mellan träden. Vid vattnet kan du också gå längs ett ljudskyddat promenadstråk. Reimersholme är en ö med närhet till vattnet och ett lugnare tempo än Hornstull.

Lyssna

Stadens ljud hörs över vattnet, men i närområdet kan du höra vågor, fåglar och vinden i träden.

Hitta

Tag buss 54 hela vägen till Reimersholme, eller gå från tunnelbana Hornstull.

Vid Drottninggatans övre del finns denna vackra oas, med planteringar, bänkar och stora träd. Den kan se privat ut men det är stadens park som är öppen för allmänheten. Trafiken på de närliggande gatorna är begränsad och du kan lyssna till fåglarnas sång i lugn och ro.

Lyssna

Om har möjlighet lyssna gärna till denna park vid olika tidpunkter på dagen och både på vardag och helg. Ljudmiljön i stadens små parker kan variera mycket.

Hitta

Tag tunnelbanan till Rådmansgatan eller vandra hela Drottninggatan upp.

En stilla damm omringad av hängande pilträd, Mitt i ett bostadsområde, vid sidan av de stora gångstråken, nära Stadion och Kungliga Musikhögskolan finner du denna vackra kuperade park.

Lyssna

Ljudet av porlande vatten kan dölja den brusande staden i bakgrunden.

Hitta

Tag tunnelbanan till Stadion, utgång Musikhögskolan.

En av Mälarens vackra utsiktsplatser, klipporna lockar till att slå sig ned och bara sitta. Staden känns här långt borta och naturens ljud dominerar. En perfekt plats att besöka vid solnedgången.

Lyssna

Måsarna ger skärgårdskänsla och om du sätter dig längre ned blir vågornas skvalp ofta tydliga.

Hitta

Tag tunnelbanan till Axelsberg, sedan är det cirka 10 minuters promenad genom bostadsområdet ut mot Mälaren.

En lummig vandring längs vattnet norrut från Farsta Värdshus för oss till riktigt skyddade platser. Med utsikt mellan träden över vattnet känns staden och dess ljud långt borta.

Lyssna

En skyddad plats där vinden i träden tillsammans med fågelsången dominerar och helt kan fånga vår uppmärksamhet.

Hitta

Tag tunnelbanan till Farsta strand, gå sedan genom centrum och förbi idrottshallen ned mot Magelungen, promenaden tar cirka 10 minuter.

Omringad av berg och kullar med en vidsträckt utsikt över vattnet. Här finns ett stort mått av rofylldhet och tystnad. Ljudet från vinden och vågorna kan helt ta över.

Lyssna

Vågors ljud är ofta rogivande och vinden påverkar starkt upplevelsen av öppna platser som denna där vattenvyn är vidsträckt.

Hitta

Tag tunnelbanan till Vårby, sedan har du bara en kort promenad genom bostadsområdet ned mot Mälaren.

Sätt dig på en bänk med utsikt över tallar och hällmark. Lisebergsparken erbjuder större gräsytor, utegym och lekplats, men också en liten höjd med skogsdunge. Du kan finna skyddade platser där ljudet från staden håller sig i bakgrunden.

Lyssna

Var är det tystast i parken just idag? Vindriktning, aktiviteter och årstid påverkar.

Hitta

Tag pendeltåget till Årstaberg, byt till buss 134 och åk till hållplats Branten.

En gammal lummig fruktträdgård och en liten kuperad skog ger stor variation av naturupplevelser och möjligheter till en lugn stund. Parken ligger förhållandevis långt från större vägar och kan erbjuda besökaren ett stort mått av lugn och ro.

Lyssna

Naturens ljud, fåglar, insekter, vinden i träden - lyssnar vi noggrant får vi helt olika upplevelser i fruktträdgården och i skogen.

Hitta

Tag pendeltåget till Älvsjö station, byt till buss 163 och stig av vid hållplats Vältstigen, sedan cirka 5 minuters promenad.

Gräset under de stora träden är frodigt i denna vackra sluttande park. Solen strålar in mellan de glesa tallarna och granarna. I det lugna bostadsområdet är trafiken sparsam och större vägar kan höras svagt i fjärran.

Lyssna

En aktiv park som kan vara fylld med skolbarn. Tystast en tidig morgon, sen kväll, solig högsommardag eller regnig höstdag?

Hitta

Tag tunnelbanan till Sandsborg, gå sedan under väg 73 och genom bostadsområdet, tar cirka 10 minuter.

En grönskande vacker park med stor variation i växtlighet ligger mitt i Kistas stora kontorsområde. En plats där många sätter sig på lunchen och får en möjlighet till en dos av natur mitt bland höghusen. Normalt är det en lugn plats med begränsad trafik på lokalgator.

Lyssna

I ett område som sprudlar av aktiviteter under kontorstid är variationen mellan vardag och heldag som störst. Tystast en söndag morgon?

Hitta

Tag pendeltåget till Kista, gå sedan en kort promenad igenom gallerian och ut på Grönlandsgatan.

De öppna gräsytorna ger känslan av att sitta på en äng. Träd och buskar i ena hörnet av en liten skog ramar in parken. Större trafikleder ligger långt borta och trafiken på lokalgator är begränsad.

Lyssna

I staden har vi ofta ett lågmält brus från trafik i bakgrunden. Det kan liknas vid en fors. Men vi har också tillfälliga störningar som när ett flygplan passerar. Lyssna då efter tystnaden som träder fram när planet passerat och hur vi då åter hör naturens ljud.

Hitta

Tag pendeltåget till Spånga station, byt till buss 118 mot Vällingby och kliv av vid Järneksvägen.

Slå dig ned på en bänk under lövträden eller gå in i den vildare barrskogen. Oxtungan erbjuder två skilda naturupplevelser. Samtidigt som det finns lekplats och utegym för aktivitet. Här finns ett stort mått av rofylldhet.

Lyssna

En lövskog eller en barrskog - lyssnar vi noggrant är skillnaderna stora.

Hitta

Tag tunnelbanan till Hässelby strand, byt till buss 119 mot Backlura och kliv av vid Marviksvägen.

En liten damm, en kulle, gröna ytor blandade med större träd skapar en väldigt harmonisk park. På en bänk med utsikt över dammen slipper du stadens buller. Trafik och aktiviteter lokalt dominerar ljudbilden och naturens ljud är tydliga.

Lyssna

Att gå ut i en park, vara stilla en stund och bara lyssna till naturen - kanske lika viktigt som att motionera.

Hitta

Tag tunnelbanan till Brommaplan och gå söderut en cirka 15 minuters promenad.

Mellan träden längs den kuperade stigen erbjuds en vidsträckt utsikt över Mälarens vatten. Ålstensskogen ger dig många möjligheter att finna rofyllda platser. Huvudstråket går längs vattnet och bänkar finns längs med stråket där du kan njuta av en vidsträckt utsikt över Mälaren. Staden och dess ljud känns långt borta.

Lyssna

I ett stort område som Ålstenskogen kan du lyssna till allt från Mälarens vågor till den tystnad som riktigt tät skog kan erbjuda.

Hitta

Tag tunnelbanan till Alvik, byt till Nockebybanan och stig av vid hållplats Smedslätten, sedan är den cirka 10 minuters promenad söderut ned mot Mälaren.

65 rofyllda platser i 11 naturområden

I Guide till tystnaden finns det vägledningar till 65 rofyllda platser i elva olika naturområden i Stockholms stad. 

Inom varje naturområde har två promenadslingor med vardera tre till fyra relativt tysta platser valts ut. Totalt 65 platser och 22 promenadslingor. För varje naturområde har därefter en bullerkarta och kartor med platser och promenadslingor tagits fram tillsammans med en kort beskrivande text.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har identifierat områden med en kombination av god ljudkvalitet och gröna upplevelsevärden inom elva av stadens befintliga och blivande natur- och kulturreservat. Som underlag har vi använt oss av stadens bullerkartor och kartlagda naturvärden tillsammans med lokalkunskap om fina platser och stigar.

Uppdaterad