Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Guide till tystnaden

Tystnad, en dos natur och en möjlighet att bara få vara. I Guide till tystnaden finns det vägledningar till 65 rofyllda platser i elva olika naturområden i Stockholms stad. Guide till tystnaden vill öka intresset för, visa vägen till och öka tillgängligheten till områden och platser i stadens närhet som erbjuder en kombination av ljudkvalitet, stillhet och gröna upplevelsevärden.

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser.

Må bra av att vara i rofylld natur

Rofylld natur kan vara positiv för hälsa, välbefinnande och vår förmåga att fokusera, prioritera och balansera tillvaron. Omfattande forskning visar på starka kopplingar mellan vistelse i gröna tysta naturmiljöer och hälsa. Invånarantalet i Stockholms län förväntas öka kraftigt. Därför kommer de relativt stora skyddade naturområdena att få en allt större betydelse som tysta miljöer för människors rekreation och hälsa.

Guider till rofyllda platser i Stockholms natur

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har identifierat områden med en kombination av god ljudkvalitet och gröna upplevelsevärden inom elva av stadens befintliga och blivande natur- och kulturreservat. Som underlag har vi använt oss av stadens bullerkartor och kartlagda naturvärden tillsammans med lokalkunskap om fina platser och stigar.

Inom varje naturområde har två promenadslingor med vardera tre-fyra relativt tysta platser valts ut. Totalt 65 platser och 22 promenadslingor. För varje naturområde har därefter en bullerkarta och kartor med platser och promenadslingor tagits fram tillsammans med en kort beskrivande text.

Foldrar

Flatens naturreservat - Guide till tystnaden (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Grimsta - Guide till tystnaden (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Hansta - Guide till tystnaden (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Igelbäcken - Guide till tystnaden (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Judarskogen - Guide till tystnaden (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Kyrkhamn - Guide till tystnaden (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Kyrksjölöten - Guide till tystnaden (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Nackareservatet - Guide till tystnaden (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Sätraskogen - Guide till tystnaden (pdf, 1,9 MB, nytt fönster)

Årstaskogen - Guide till tystnaden (pdf, 1,5 MB, nytt fönster)

Älvsjöskogen - Guide till tystnaden (pdf, 1,7 MB; nytt fönster)

Tryckta foldrar finns att hämta på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Uppdaterad