Små fiskar som hoppar i strömmande vatten.

Fiske

Stockholmsområdet bjuder på bra fiskemöjligheter i fiskrika vatten. Fiskekort kan krävas beroende på var du ska fiska eller med vilken metod. Staden arbetar kontinuerligt med fiskevård för att fisken ska trivas och fortplantas i våra vatten.

Stadens fiskevård

Fiskevård handlar främst om att förbättra fiskarters möjligheter till naturlig lek och uppväxt. Staden medverkar även till att plantera ut 150 000 havsöringar varje år. Vi samarbetar regionalt med många intressenter för att upplåta fiske och att genomföra fiskevård, fisketillsyn samt skyddsåtgärder, övervakning och skyddsjakt av däggdjur och fåglar som har negativ påverkan på fiskbeståndet.

Om fiske i Stockholm

Uppdaterad