Äldre träbåtar förtöjda i en kanal vid Heleneborgs båtklubb.

Båtliv

Stockholmarna gillar att vistas på vatten. Inom Stockholmsregionen finns över 40 000 fritidsbåtar och 260 båtklubbar anslutna till Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Utöver det har Stockholms stad drygt 470 allmänna båtplatser som kan hyras säsongsvis.

Hyra allmän båtplats

Toatömningsstationer

Miljösmart båtliv

Fortsätt njuta av båtliv med rent vatten, friska fiskar och fina platser. Vi tipsar om hur du skyddar miljön när du är ute med din båt.

Båthållplatser

Inom Stockholms Hamnars hamnområde finns det ett antal båthållplatser som kan användas av yrkes- och privattrafik. Båthållplatserna gör det möjligt att hämta och lämna passagerare och den maximala tiden för förtöjning är 10 minuter.

Slussar, kajer och broar

Stockholms Hamnar sköter drift och underhåll av kajer och hamnplatser samt ansvarar för slussar och öppningsbara broar. De reglerar vattennivån i Mälaren genom slussar och dammluckor. Aktuellt vattenstånd redovisas på Stockholms Hamnars webbplats.

För aktuell information, kontakta Trafikcentralen på telefon 08-670 28 10.

Regler för båtklubbar

Här får du som båtägare eller båtklubb råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier.

Regler för båtklubbar

Uppdaterad