Äldre träbåtar förtöjda i en kanal vid Heleneborgs båtklubb.

Båtliv

Stockholmarna gillar att vistas på vatten. I Stockholm finns över 40 000 fritidsbåtar och 260 båtklubbar anslutna till Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Utöver det har Stockholms stad drygt 470 allmänna båtplatser.

Hyra båtplats

Stationer för att tömma toaletter

Miljösmart båtliv

Fortsätt njuta av båtliv med rent vatten, friska fiskar och fina platser. Vi tipsar om hur du skyddar miljön när du är ute med din båt.

Båthållplatser

Stockholms Hamnar erbjuder ett antal båthållplatser för både yrkestrafik och privatpersoner. Båthållplatserna gör det möjligt att exempelvis hämta och lämna passagerare. Den maximala tiden för förtöjning är 10 minuter.

Slussar, kajer och broar

Stockholms Hamnar sköter drift och underhåll av kajer och hamnplatser samt ansvarar för slussar och öppningsbara broar. Stockholms Hamnar reglerar vattennivån i Mälaren genom slussar och dammluckor. Du kan se aktuellt vattenstånd på Stockholms Hamnars webbplats.

Kontakta Trafikcentralen om du vill ha mer information.

Telefon: 08-670 28 10

Regler för båtklubbar

Här får du som båtägare eller båtklubb råd och tips om bland annat båtbottenfärger, latrinavfall och kemikalier.

Uppdaterad