Gula höstlov på träd i Åkeshovs slottsallé. Foto: Johan Pontén
Almar i Åkeshovs slottsallé. Foto: Johan Pontén

Naturreservat

I Stockholms stad finns elva naturreservat och ett kulturreservat. De är fria att uppleva för alla, året om. Här finns bilder från reservaten och tips på vad du kan göra.

Stockholms naturreservat når du enkelt med kollektivtrafik. Bara inom några mils radie kan du vandra i skogen, upptäcka växter, promenera längs märkta leder, paddla i fina vattendrag, klättra bland grottor, fiska och spana efter fåglar. Ta med picknickkorg och njut av naturen.

Naturreservat – Översiktskarta (jpg)

 

Stadens naturreservat

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Facebook

Bilder från naturen i Stockholms stad

Naturkartan

Du kan också ta del av naturen i Stockholms stad i Naturkartan. Det är en digital naturguide för din smartphone, men som även finns på webben.

Nationalstadsparken

Kungliga nationalstadsparken är en stor grön oas som ligger i kommunerna Solna, Stockholm och Lidingö. Parken har ett rikt växt- och djurliv med över 800 olika sorters blomväxter, mer än 1200 skalbaggsarter och cirka 100 häckande fågelarter. De många åldriga ekarna erbjuder livsrum för både insekter och fåglar och utgör ett av norra Europas största samlade ekbestånd.

Fakta om naturen i staden

På Stockholms miljöbarometer kan du läsa om bland annat arter, biotoper och hur vi arbetar med att skydda naturen. Där finns en massa spännande fakta om naturen i Stockholms stad. 

Guide till tystnaden

Tystnad, en dos natur och en möjlighet att bara få vara. I Guide till tystnaden finns det vägledningar till 65 rofyllda platser i elva olika naturområden i Stockholms stad. 

Var rädd om djur och natur

I naturreservat gäller särskilda föreskrifter (regler). Ta reda på vad som gäller i just det område du ska besöka. Varje reservat har unika bestämmelser. I vissa får du elda på anvisade platser, i andra kan det vara förbjudet att elda. I vissa får du plocka blommor och i andra kan det vara förbjudet att plocka alla slags växter, för att skydda och bevara ovanlig flora. Läs gärna igenom vad som gäller innan du ger dig iväg ut.

Groddjur

Flera av stadens kärr och våtmarker har dikats ut, och miljöskulden är stor för dessa biotoper. Även naturliga processer som övergödning, igenväxning och landhöjning gör att våtmarker försvinner, vilket reducerar groddjurens livsmiljöer.

Karta över groddammar i Stockholms stad (jpg)

Projekt grodkollen, broschyr om groddammar i Stockholms stad (pdf)

Strömmens fågelliv

Vid Strömmen i centrala Stockholm bedriver staden sedan 1950-talet fågelmatning vintertid. Aktiviteten drar till sig en mängd olika fågelarter. En informationssatsning kring Strömmens fågelliv sker i samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms Ornitologiska förening (StOF). 

Fåglar på Strömmen (pdf)

Artbingo

Artbingo är en stimulerande aktivitet för barn och ungdomar, att genomföra i naturen.

Artbingo – Många arter (Förskoleklass, åk 1–6) (pdf)

Artbingo – Nio fågelarter (pdf)

Planerade naturreservat

Staden planerar ett nytt naturreservat i Kyrkhamnsområdet:

Uppdaterad