Växter och djur

Stockholms träd och växter är inte bara en vacker utsmyckning eller en fridfull avkoppling. De planteras och tas om hand för att växt- och djurlivet i våra stads- och naturmiljöer ska må bra och skapa en hållbar och god livsmiljö för dig som bor eller besöker Stockholm.

Biologisk mångfald

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling måste den biologiska mångfalden skyddas. Stockholms stad verkar för en rik variation av växter och djur och ett fungerande ekosystem, både i staden och i våra grönområden.

Stockholms träd

Vi arbetar ständigt för att utveckla hur vi tar hand om våra träd i syfte att skapa en grön och hållbar stad. Träden förbättrar stadens luft och klimat samtidigt som Stockholm blir en trevligare stad att bo och vistas i.

Stockholms blommor

Varje år planterar Stockholms stad tusentals blommor, som sedan smyckar Stockholm under vår, sommar och höst. Blommorna har alltid ett nytt tema, som ofta baseras på en aktuell händelse i staden.

Uppdaterad