Odla i stan

Stockholm erbjuder goda odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård. Du kan hyra en odlingslott, starta eller gå med i en odlingsförening eller ta hand om mark som staden ger dig tillåtelse att odla på.

Stadsodling

Allt fler stockholmare ägnar sig åt så kallad stadsodling och odlar grönsaker, frukt, kryddor och blommor på Stockholms stads mark. Det kan till exempel handla om att sköta en bit parkmark eller plantering. Odlingarna ger utlopp för kreativitet, bidrar till gemenskap och berikar stadsmiljön.

Dessutom gynnar den biologisk mångfald och ger ökad förståelse för ekologiska processer. All odling som görs måste nämligen vara ekologiskt hållbar, vilket gör att det är förbjudet att använda sig av kemiska bekämpningsmedel.

Bli en stadsodlare

Är du intresserad av stadsodling? Kontakta din stadsdelsförvaltning för att ta reda på vilka möjligheter som erbjuds i just din stadsdel. Här nedanför listar vi lite olika alternativ som finns runt om i staden.

Gör såhär:

 • Kontakta din stadsdelsförvaltning för att få veta vilka föreningar som finns i ditt område och som har ett avtal med staden om att få odla.
 • Ta sedan kontakt med den förening som du skulle vilja gå med i.

Gör såhär:

 • Bilda en egen odlingsförening med andra som är intresserade. Vill du odla själv behöver du inte alltid bilda en odlingsförening.
 • Kontakta sedan din stadsdelsförvaltning och ge ett förslag på en plats som ni skulle vilja odla på. De bedömer om platsen är tillgänglig för odling. Har ni inget eget förslag kan ni fråga förvaltningen var det skulle vara möjligt för er att odla.
 • När ni fått tillgång till en godkänd plats tecknar ni ett så kallat brukaravtal för stadsodling med Stockholms stad. Avtalet ger er tillåtelse att odla på en bit av stadens mark.
 • I en del stadsdelar får man även ett start-kit som innehåller odlingspallar med ekologisk jord.
 • Er uppgift är sedan att plantera på marken med omsorg och att se till att marken både är tillgänglig och säker för allmänheten att röra sig på. Det är till exempel inte tillåtet att sätta upp ett stängsel eller att låta saker ligga framme som ett djur eller en människa skulle kunna skada sig på.
 • Självklart har ni rätt att skörda det som ni odlar.

Du kan också ta hand om din närmiljö utan att behöva odla. Det kan handla om att sköta en liten blomrabatt där du bor eller delta i skötseln av en park eller ett naturområde. Det kallas för brukarsamverkan och deltagare kan vara personer som bor i området, medlemmar i koloniträdgårdsföreningar, förskolor, skolor, och andra personer och föreningar som vill ta hand om sin närmiljö. 

Gör såhär:

 • Kontakta din stadsdelsförvaltning och ge ett förslag på en plats som du skulle vilja sköta om själv eller tillsammans med andra. 
 • När du fått platsen godkänd tecknas ett så kallat brukaravtal med Stockholms stad.
 • Förutsättningarna är att platsen ägs av staden och att området är helt tillgängligt för allmänheten att röra sig på. 
 • Din uppgift är sen att ta hand om platsen med omsorg. 

Bromma stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 06 000 (växel)
E-post: bromma@stockholm.se

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 14 000 (växel)
E-post: eav@stockholm.se

Farsta stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 18 000 (växel)
E-post: farsta@stockholm.se

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 22 000 (växel)
E-post: hagersten-alvsjo@stockholm.se

Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 04 000 (växel)
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 08 000 (växel)
E-post: kungsholmen@stockholm.se

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 09 000 (växel)
E-post: norrmalm@stockholm.se

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 01 000 (växel)
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 15 000 (växel)
E-post: skarpnack@stockholm.se

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 24 000 (växel)
E-postskarholmen@stockholm.se

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 03 000 (växel)
E-post: spanga-tensta@stockholm.se

Södermalms stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 12 000 (växel)
E-post: soder@stockholm.se

Östermalms stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 10 000 (växel)
E-post: ostermalm@stockholm.se

Odlingslotter och koloniträdgårdar

Det finns också fullt av koloniträdgårdar och odlingslotter spridda över hela Stockholm som du kan hyra en lott av. Med hjälp av vår sökfunktion som du ser här nedanför, hittar du enkelt stadens många koloniträdgårdar.

Uppdaterad