Odla i stan

Stockholm erbjuder goda möjligheter för dig som vill odla men saknar egen trädgård. Här finns flera stadsodlingsföreningar och det finns också möjlighet att starta en egen stadsodling. Dessutom finns många koloniträdgårdar med fina odlingslotter.

Stadsodling

Att stadsodla är positivt ur flera aspekter. Odling kan bidra till ökad gemenskap och bättre folkhälsa. Det kan berika stadsmiljön och kan vara ett sätt att göra en tråkig eller otrygg plats lite trevligare. Dessutom gynnar stadsodling biologisk mångfald och ger ökad förståelse för ekologiska processer. Gemensamt för alla stadens odlingar är att odlarna själva ansvarar för sina odlingar och bidrar till en mer hållbar stad.

Lämpliga platser för stadsodling

Om det är möjligt att starta en odling beror på förutsättningar på platsen och framtida planer för området. Stockholms stad kan bara teckna avtal eller ge tillstånd för odling på sin egen mark. Mark runt om och närmast fastigheter är ofta kvartersmark och då ska du kontakta fastighetsägaren eller hyresvärden.

Bli en stadsodlare

Är du intresserad av stadsodling? Då kan du antingen gå med i en befintlig odlingsförening eller starta en egen odling. Tillvägagångssätten för att börja odla kan se olika ut. Här nedanför listar vi olika alternativ som finns.

Gör såhär:

  • Kontakta din stadsdelsförvaltning för att få veta vilka föreningar som finns i ditt område och som har ett avtal med staden om att få odla.
  • Ta sedan kontakt med den förening som du skulle vilja gå med i.

Gör såhär:

  • Samla ihop några personer som är intresserade av stadsodling.
  • Kontakta sedan din stadsdelsförvaltning och ge ett förslag på en plats som ni skulle vilja odla på. De bedömer om platsen är tillgänglig för odling eller om ni behöver hitta en annan plats.
  • När ni fått tillgång till en godkänd plats tecknar odlarna och stadsdelsförvaltningen ett så kallat brukaravtal för stadsodling.
  • En del stadsdelsförvaltningar erbjuder ett start-kit som innehåller odlingspallar med ekologisk jord. I övrigt står odlarna själva för jord, frön, bevattning och övrig utrustning.

Gör såhär:

  • Om du vill stadsodla på en gata, ett torg eller annan offentlig plats som inte är en park ska du göra en tillståndsansökan via polisen på polisen.se. Polisen har en ansökningsavgift på cirka 800 kronor.
  • Polisen och Stockholms stad bedömer sedan om platsen är lämplig för odling. De gör bedömningen utifrån bland annat tillgänglighet, säkerhet och eventuellt andra aktiviteter på platsen. Ett tillstånd kan behöva tidsbegränsas.
  • Beroende på ytans storlek kan trafikkontoret ta ut en avgift för odlingen. Ytor mindre än 6 kvm är avgiftsfria, för ytor större än 6 kvm varierar avgiften från 15 kr/kvm/år till 30 kr/kvm/år. Minimiavgift är 200 kr/år.

Bromma stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 06 000 (växel)
E-post: bromma@stockholm.se

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 14 000 (växel)
E-post: eav@stockholm.se

Farsta stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 18 000 (växel)
E-post: farsta@stockholm.se

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 22 000 (växel)
E-post: hagersten-alvsjo@stockholm.se

Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 04 000 (växel)
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se

Järva stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 01 000 (växel)
E-post: jarva@stockholm.se

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 08 000 (växel)
E-post: kungsholmen@stockholm.se

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 09 000 (växel)
E-post: norra.innerstaden@stockholm.se

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 15 000 (växel)
E-post: skarpnack@stockholm.se

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 24 000 (växel)
E-postskarholmen@stockholm.se

Södermalms stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-508 12 000 (växel)
E-post: soder@stockholm.se

Odlingslotter och koloniträdgårdar

Är du intresserad av en odlingslott hos en koloniförening? Då ska du höra av dig direkt till koloniföreningen. Med hjälp av vår sökfunktion som du ser här nedanför, hittar du kontaktuppgifter till stadens många koloniföreningar.

Uppdaterad