Parker och natur

Naturreservat

I Stockholms stad finns tio naturreservat och ett kulturreservat som är fria att uppleva för alla året om.

Parker

Stockholms många parker binder ihop staden med naturen. De skapar gröna rum för folkliv, avkoppling och motion.

Lekplatser och parklekar

Stockholms lekplatser, parklekar och plaskdammar öppnar upp för lek och äventyr för våra yngsta medborgare.

Fiske

Stockholmsområdet bjuder på bra fiskemöjligheter i fiskrika vatten. Fiskekort kan krävas beroende på var du ska fiska eller med vilken metod.

Biologisk mångfald

Stockholms biologiska mångfald måste skyddas för att vi ska få en ekologiskt hållbar utveckling. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa till!

Båtliv

Stockholms stad hyr ut båtplatser för fritidsbåtar och erbjuder kostnadsfria toatömningsstationer för båtar i stadens vatten.

Stockholms träd

Träden på Stockholms gator och i stadens parker är viktiga för både stadsbilden och miljön.

Odla i stan

Stockholm erbjuder goda odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård.