Parker och natur

En vattenspegel med en gräsyta framför, till höger en grön bänk.

Stadens parkmiljöer är viktiga för att söka avkoppling och få en dos av lugn rofylld natur, men de är också betydelsefulla för att gynna den biologiska mångfalden. I Guide till tystnaden II vill ...

I Stockholms stad finns tio naturreservat och ett kulturreservat som är fria att uppleva för alla året om.

Stockholms många parker binder ihop staden med naturen. De skapar gröna rum för folkliv, avkoppling och motion.

Stockholms lekplatser, parklekar och plaskdammar öppnar upp för lek och äventyr för våra yngsta medborgare.

Stockholmsområdet bjuder på bra fiskemöjligheter i fiskrika vatten. Fiskekort kan krävas beroende på var du ska fiska eller med vilken metod.

En humla hänger upp och ned i en blomma. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Stockholms biologiska mångfald måste skyddas för att vi ska få en ekologiskt hållbar utveckling. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa till!

Stockholms stad hyr ut båtplatser för fritidsbåtar och erbjuder kostnadsfria toatömningsstationer för båtar i stadens vatten.

Träden på Stockholms gator och i stadens parker är viktiga för både stadsbilden och miljön.

Stockholm erbjuder goda odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård.