Parker och natur

Stockholms många parker binder ihop staden med naturen. De skapar gröna rum för folkliv, avkoppling och motion.

Stockholms lekplatser, parklekar och plaskdammar öppnar upp för lek och äventyr för våra yngsta medborgare.

Stockholmsområdet bjuder på bra fiskemöjligheter i fiskrika vatten. Fiskekort kan krävas beroende på var du ska fiska eller med vilken metod.

Stadens många fina badplatser är värda att besöka året om.

Blå vattenyta med skogsklädd strandkant. Foto: Johan Pontén

I Stockholms stad finns elva naturreservat och ett kulturreservat som är fria att uppleva för alla året om.

Träden på Stockholms gator och i stadens parker är viktiga för både stadsbilden och miljön.

Stockholm erbjuder goda odlingsmöjligheter för dig som vill odla men som saknar egen trädgård.

Stockholms stad hyr ut båtplatser för fritidsbåtar och erbjuder kostnadsfria toatömningsstationer för båtar i stadens vatten.

En humla hänger upp och ned i en blomma. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Stockholms biologiska mångfald måste skyddas för att vi ska få en ekologiskt hållbar utveckling. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa till!