Badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Inom Stockholms stad finns 31 officiella strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre insjöar. Badvattenkvaliteten vid strandbaden är överlag god.

Aktuell badvattenkvalitet

Algblomning

Miljöförvaltningen avråder från bad vid algblomning. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga. Under sommaren kan det bli algblomning i vattnet. Det innebär att växtplankton förökar sig kraftigt under en begränsad tidsperiod. Det är ett naturligt fenomen, men under vissa omständigheter kan algerna utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur.

När det är kraftig algblomning ser man oftast direkt på vattnet att det är olämpligt att bada. Vattnet blir grumligt eller färgat av ansamlingar av alger, ofta grönfärgat. 

Vattenprover

Varje år från juni till och med augusti övervakar miljöförvaltningen vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad. Miljöförvaltningen tar prover på bakterier på uppdrag av stadsdelarna samt utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Dessutom mäter inspektören vattnets temperatur samt kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten. Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker). Provtagningen går till på samma sätt i hela EU.

Proverna tas vid en eller två fasta punkter vid varje bad, exempelvis längst ut på bryggan och vid den grunda delen av stranden. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys.

Kan man bli sjuk av badvattnet?

Om du har badat i algblommande vatten kan du råka ut för symptom som liknar dem som uppstår vid matförgiftning: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Du kan dessutom drabbas av ögonirritation, svullna läppar, öronvärk, ont i halsen och hudirritationer.

Får du hud- eller ögonbesvär, eller på annat sett mår dåligt bör du ta kontakt med läkare. Har du lindriga besvär kan du avvakta, medan barn bör följas upp eftersom det är svårt att veta hur mycket vatten de fått i sig.

Hundar får inte vistas på allmänna strandbad, men om du tror att ditt husdjur har blivit algförgiftat bör du genast ta kontakt med veterinär.

Badklåda

Du kan också få hudirritationer om du har kommit i kontakt med tarmbakterier eller cerkarier. Cerkarien är en parasitlarv som kan angripa människor. Den tränger inte genom huden, men kan orsaka klåda som kan sitta i upp till en vecka.

Vattenprover

Varje år från juni till och med augusti övervakar miljöförvaltningen vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad. Förvaltningen tar prover på bakterier och algblomning på uppdrag av stadsdelarna samt utövar tillsyn enligt miljöbalken. Inspektören mäter också vattnets temperatur samt kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten. Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker). Provtagningen går till på samma sätt i hela EU.

Proverna tas vid en eller två fasta punkter vid varje bad, exempelvis längst ut på bryggan och vid den grunda delen av stranden. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys. 

Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet på ett av tre olika sätt:

  • Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.
  • Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.
  • Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så fort som möjligt. Kommunen avråder då från bad, fram tills dess att vattenkvaliteten förbättrats.  

Uppdaterad