En miljöinspektör tar vattenprover vid en badplats.

Badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Inom Stockholms stad finns 31 officiella strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre insjöar. Badvattenkvaliteten vid strandbaden är överlag god.

Aktuell badvattenkvalitet

Vattenprover

Varje år från juni till och med augusti övervakar miljöförvaltningen vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad. Förvaltningen tar prover på bakterier på uppdrag av stadsdelarna samt utövar tillsyn enligt miljöbalken. Inspektören mäter också vattnets temperatur samt kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten. Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker). Provtagningen går till på samma sätt i hela EU.

Proverna tas vid en eller två fasta punkter vid varje bad, exempelvis längst ut på bryggan och vid den grunda delen av stranden. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys. 

Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet på ett av tre olika sätt:

  • Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.
  • Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.
  • Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så fort som möjligt. Kommunen avråder då från bad, fram tills dess att vattenkvaliteten förbättrats.  

Kan man bli sjuk av badvattnet?

Algblomning

Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.

Håll framför allt koll på barn. Det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Får du hud- eller ögonbesvär, eller på annat sätt mår dåligt bör du söka hjälp, genom att till exempel ringa till 1177. Hundar får inte vistas på allmänna strandbad, men om du tror att ditt husdjur har blivit algförgiftat bör du ta kontakt med veterinär.

Badklåda

Du kan få badklåda som även kallas simmarklåda eller cerkariedermatit. Badklådan är en ofarlig och självläkande åkomma som orsakas av parasiter som kan finnas i sötvattensjöar och i bräckt vatten. Du kan minska risken för att drabbas genom att torka av dig ordentligt direkt när du kommer upp från vattnet.

Uppdaterad