Annedalsparkens lekplats

Emils gata 11

Visa på karta

Lekplatsen är centralt belägen bland den nya bebyggelsen i Annedal. Den södra delen av parken gränsar till skolans och förskolornas rastgårdar och tillsammans bildar de ett stråk med en stor mängd lekutrustning.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Lekplatsmiljön och utrustning

Annedalsparken ger möjligheter till utrustningsbaserad lek i flera former: balanslek, klätterlek, bollek, sandlek och vattenlek. Det finns goda förutsättningar för naturlek i parkens norra del där det också finns ett utegym i anslutning till gång- och cykelvägen utmed Ronja Rövardotters stig.

Det finns tre huvudingångar till lekplatsen; södra, västra respektive den norra sidan. På flera av parkens ytor är det god framkomlighet med plana ytor, taktila plattor och god belysning.

Utrustning: bänkar och övriga sittplatser, grill, lekskulpturer, sandlåda, bollplan, löpbana, utkastplats, småbarnsgungor, enpersongungor, vippgunga, fjädergunga, Monstrum, multilekställning, lekhus/koja, utegym, konstverk “Ugglornas plats“.

Hitta hit

Uppdaterad