Barn som leker på stubbar och i lekhus.

Bellevueparkens lekplats

Bellevueparken

Visa på karta

I Bellevueparken, bakom Wenner-Gren Center, finns en fin lek- och utflyktsplats för barn.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Lekplatsen ligger relativt högt belägen, en bit in i Bellevueparken och entrévägarna utgörs delvis av kraftigt lutande stenmjölsgångar.

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö

Här finns lekhus, gungdjur och lekstubbar. Det finns inget staket runt lekplatsen.

På platsen finns fasta grillar.

Vintertid, om det finns snö, finns det fina backar för pulkaåkning.

Hitta hit

Uppdaterad