Lekplats med bäck, naturdamm och lekutrustning ligger i ett parkstråk vid Sätraån

Borgmästar Skyttes lekplats

Sätragårdsvägen 187

Visa på karta

Denna lilla lekplats med bäck och naturdamm ligger i ett parkstråk vid Sätraån.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Lekplatsen

Lekplatsen ligger som entré in till naturreservatet vid en av de mest använda parkvägarna till Sätrastrandbadet är avskild med häckar och stängsel.

Lekplatsen har två lekytor avgränsade med staket. Den ena har gungor och den andra sandlåda, gungdjur och lekhus. Det finns sittplatser i olika väderstreck

Dagvattendamm

Lekplatsen och dagvattendammen anlades 2003 för att leda mer vatten till bäckravinen.

Dagvatten leds till parkens anlagda damm med blommande perennplanteringar och vattenväxter. I dammen finns möjlighet att få syn på grodor och andra vattendjur. Intill dammen finns en lekyta med en fin berghäll som skapar rumslighet.

Tillgänglighet

Det är svårt att hitta parkeringsplats i närheten då det är parkeringsförbud på vägarna runt om. Det är svagt lutande gångvägar till platsen.

Hitta hit

Uppdaterad