Ekotemplet

Ekotemplet ligger i anslutning till Hässelbygårdsskolan, en stor inhägnad konstgräsplan och flerfamiljshus. Parken ansluter också till stråket mellan Hässelby torg och Carl Bondes skog.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Ekotemplet består till hälften av en lekplats och till hälften av klippta, något kuperade gräsytor med berg i dagen. Lekplatsen är inhägnad av ett lågt grönt
lekplatsstaket och innehåller asfalterade och grusade ytor.

Här finns en plan med basketkorgar, pingisbord och varierade lekställningar. En tubrutsch är placerad på en bergknalle. Det finns ett förråd med lekmaterial som används av skolbarnen intill. Grupperade i gräsytorna växer höga tallar. I parken växer även pil och lönn.

Hitta hit

Uppdaterad