Illustration lekplats

Eneby lekplats

Kyrkoherdevägen 26

Visa på karta

Lekplatsen ligger centralt bland Enebys villabebyggelse i det östra hörnet av en grön allmänning. Här finns redskap för gunglek, klätterlek och lek med sand. Grusplanen bredvid är utrustad med fotbollsmål.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö

Lekplatsen (grusplanen exkluderad) är uppdelad i tre långsmala avdelningar. På vardera sida om en central grusyta med sandlåda löper inhägnad gunglek på den ena sidan och fjäder- och klätterlek på den andra. Den senare är belagd med gummiasfalt. Hela ytan är omgärdad av ett staket som i sin tur är omgivet av syrénbuskage. Utanför själva lekytan ligger den för parken samlande gräsytan.

Utrustning: 1 papperskorg, 2 småbarnsgungor, 3 bänkar, 4 enpersonsgungor, 1 sandlåda med bakbord, 3 fjädergungor, 1 multilekställning.

Hitta hit

Uppdaterad