Lekplatsen med fjädergungor och multilekställning, inhägnad av staket.

Eneby lekplats

Kyrkoherdevägen 28

Lekplatsen ligger centralt bland Enebys villabebyggelse i det östra hörnet av en grön allmänning. Här finns redskap för gunglek, klätterlek och lek med sand. Grusplanen bredvid är utrustad med fotbollsmål.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen (grusplanen exkluderad) är uppdelad i tre långsmala avdelningar. På vardera sida om en central grusyta med sandlåda löper inhägnad gunglek på den ena sidan och fjäder- och klätterlek på den andra. Den senare är belagd med gummiasfalt.

Hela ytan är omgärdad av ett staket som i sin tur är omgivet av syrenbuskage. Utanför själva lekytan ligger den för parken samlande gräsytan.

Utrustning: 1 papperskorg, 2 småbarnsgungor, 3 bänkar, 4 enpersonsgungor, 1 sandlåda med bakbord, 3 fjädergungor, 1 multilekställning.

Hitta hit

Uppdaterad