Lekplats med gunga och rutschkana.

Fordonsparken

Nära Intagsgränd 74, Spånga

I ett parkstråk med stora gräsmattor mellan Spånga och Tensta ligger denna lekplats för yngre barn. Kulanplan med konstgräs, stora fria gräsytor och en boulebana. Här finns rutschkana, lekbil, mindre klätterställning och vanliga gungor.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Här finns en tillgänglighetsanpassad lekmiljö för yngre barn. Förutom ovanstående finns det finns en sandlåda och gungdjur. Lekplatsen är en traditionell lekplats men ännu inte ombyggd för pedagogisk lek

Tillgänglighet/ Övrigt

De flesta av lekredskapen har gummimatta som underlag, undantaget är 3-sittsgungställningen som står i sand. Lekområdet är ej försett med staket.

Inga nivåskillnader finns inom lekområdet.

Hitta hit

  • 450 meter till busshållplats Spånga idrottsplats vid Spånga kyrkväg.
  • Parkering finns på gatorna nära lekplatsen.

Hitta hit

Uppdaterad