Kinaparkens lekplats

Karen Blixens gata 5

Lekplatsen ligger norr om Karen Blixens gata och är en del av Blackebergs allmänna grönstråk. Lekplatsen erbjuder gunglek, sandlek, naturlek och bollek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Intill lekplatsen finns en grusplan med fotbollsmål och naturmark med runda stenhällar. Där finns möjlighet till naturlek och spontansport. Gungställningen som finns på platsen är omgärdad av staket.

Utrustning: sandlåda, lekbil, gungdjur, enpersonsgungor, bänkar, grusplan med fotbollsmål.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad