Lekplatsen Bäcken om Berget

Dolomitgränd 12

Platsens utrustning är lämpad för sandlek, gunglek, balanslek och klätterlek. I buskagen intill platsen finns det viss möjlighet till naturlek och på gräsytan finns det goda möjligheter för spontanidrott och bollek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen ligger i nordöstra hörnet av parkstråket som löper kring Beckomberga sjukhus. Omgivningen är nyligen bebyggd med fyravåningshus precis norr om Beckomberga sjukhus och radhus norr om dessa. I väster ligger Beckombergaskolan.

Platsens utrustning är lämpad för sandlek, gunglek, balanslek och klätterlek. I buskagen intill platsen finns det viss möjlighet till naturlek och på gräsytan finns det goda möjligheter för spontanidrott och bollek.

Tillgängligheten till platsen är god med gångar av stenmjöl genom gräsytan i parkstråket. Lekplatsen i sig är delvis tillgänglighetsanpassad då markmaterialet under gungorna består av gummiasfalt. Resterande markmaterial består av strid sand. Belysning finns i närområdet.

Utrustning: balansbräda, balansdisk, klätterställning med rutschkana, enpersonsgungor, kompisgunga, gungdjur, lekhus, lekhus med rutsch, lekskulpturer.

Hitta hit

Bilder

Illustration lekplats

Uppdaterad