Lekplatsen Björklunds hage

Liljegrensvägen 5

Visa på karta

Lekplatsen ligger mitt i stadsdelen. Området består i grunden av ett historiskt natur- och kulturlandskap med gravfält, skogsdungar och en beteshage. En 4H-gård ligger precis intill lekplatsen med ett café, toalett och djurhållning.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Upprustning av Björklunds hage

Björklunds hage ska under 2023 rustas upp.

Inför projektet har staden samlat in synpunkter. Utifrån inkomna synpunkter finns nu ett programförslag för parken.

Du kan ta del av alla synpunkter som kom in på webben.

Synpunkter, Björklunds hage, Place to plans webbplats

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen har goda förutsättning för lek för många åldrar. Det finns klätterlek, gunglek, skatemöjligheter, bollspel, sandlek, naturlek och djur.

Tillgängligheten är delvis god med stora plana ytor och vissa belysta platser.

Utrustning: Toalett vid caféet, väderskydd, bänkar och bord, picknickbord, grill, sandlåda med bakbord, pingisbord, bollplan, studsmatta, småbarnsgungor, enpersonsgungor, kompisgunga, vippgunga, gungdjur, fjädergunga, snurrlek, volträcke, multilekställning, rutschkanor, lekhus, liten klätterlek, stor klätterlek, balanslekar.

 

Hitta hit

Uppdaterad