Klätterrep i parken och ett borgtorn.

Coronaviruset: Kom ihåg att hålla avstånd även när du är utomhus.

Lekplatsen Blacken

Holbergsgatan 117A

Lekplatsen ligger utsträckt i den södra utkanten av Blackebergs allmänna grönstråk som löper genom stora delar av stadsdelen. Lekplatsen erbjuder balanslek, gunglek, basket, sandlek, bollek och vattenlek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

De östra delarna är lämpliga för både naturlek. Stora delar av lekplatsen är plana och lätta att överskåda. Passande belysning finns.

Utrustning: väderskydd, bänkar, picknickbord barnstorlek, bänk barnstorlek, runda trädbänkar, picknickbord, grill med sittplatser, sandlådor, pingisbord, basketplan, fotbollsplan, tennisplan, småbarnsgungor, enpersonsgungor, linbana, vippgunga, gungdjur, fjädergungor, karusell, volträcke, multilekställningar, lekhus, balanslekar, klätterlek, plaskdamm med bro, dusch.Hitta hit

Uppdaterad