Lekplatsen Blacken

Holbergsgatan 117A

Lekplatsen ligger utsträckt i den södra utkanten av Blackebergs allmänna grönstråk som löper genom stora delar av stadsdelen. Lekplatsen erbjuder balanslek, gunglek, basket, sandlek, bollek, vattenlek och naturlek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Stora delar av lekplatsen är plana och lätta att överskåda. Passande belysning finns. Parken är till viss del omgärdad av naturmark.

Utrustning: väderskydd, bänkar, picknickbord barnstorlek, bänk barnstorlek, runda trädbänkar, picknickbord, grill med sittplatser, sandlådor, pingisbord, basketplan, fotbollsplan, tennisplan, småbarnsgungor, enpersonsgungor, linbana, vippgunga, gungdjur, fjädergungor, karusell, volträcke, multilekställningar, lekhus, balanslekar, klätterlek, plaskdamm med bro, dusch.Hitta hit

Bilder

Klätterrep i parken och ett borgtorn.

Uppdaterad