Lekplatsen Bomullen

Vadmalsvägen 16

Lekplatsen ligger inkilad mellan två av husen i kvarteret Bomullen och kvarteret Damasten. Här finns gung- och voltlek samt viss balanslek på den platsbyggda sittmöbeln.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Tillgängligheten är god på platsen. Det finns en gång med betongplattor längs med lekplatsen som används av de boende i området. Gummiplattor ligger intill småbarnsgungorna. Belysningen till gångvägen täcker även lekplatsen. Platsen är delvis anpassad för personer med funktionsnedsättningar.

Utrustning: bänkar, bänkskulptur, gungdjur, volträcke, småbarnsgungor, enpersonsgungor.


Hitta hit

Bilder

Uppdaterad