Lekplatsen Bomullen

Vadmalsvägen 16

Lekplatsen ligger inkilad mellan två av husen i kvarteret Bomullen och kvarteret Damasten. Här finns gung- och voltlek samt viss balanslek på den platsbyggda sittmöbeln.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

Tillgängligheten är god på platsen. Det finns en gång med betongplattor längs med lekplatsen som används av de boende i området. Gummiplattor ligger intill småbarnsgungorna. Belysningen till gångvägen täcker även lekplatsen. Platsen är delvis anpassad för personer med funktionsnedsättningar.

Utrustning: bänkar, bänkskulptur, gungdjur, volträcke, småbarnsgungor, enpersonsgungor.


Hitta hit

Uppdaterad