Lekplatsen Brålunden

Brålunden 15

Brålunden ligger på en höjd i slutet av Nockeby torg. Lekplatsen har naturlek, rollek, balanslek, ljuslek i ett kalejdoskop och formlek i en sandhiss på en multilekställning.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Tillgängligheten till platsen är god från trottoarerna. Platsen består av flera kuperade stigar och rum. Småbarnsleken ligger på en helt plan stenmjölsyta.

Utrustning: linbana, soffor, vippgungor, picknickbord, gungdjur, sandlåda, fjädergunga, liten bollplan, karusell, småbarnsgunga, volträcke, enpersonsgunga, multilekställning, lekhus.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad