Illustration lekplats

Lekplatsen Bubbelparken

Kratsbodavägen 53

Visa på karta

Lekplatsen ligger i norra änden av Kratsbodavägen strax öster om den del av bostadsområdet Annedal som är under uppbyggnad. Platsen ger möjligheter till sandlek, gunglek och klätterlek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö

Du når lekplatsen via en gång- och cykelväg som går mellan Kratsbodavägen och Tappvägen. En belysningsmast i den östra delen lyser upp platsen.

Lekplatsen är uppdelad i två rum, ett för gungställning och volträcke, ett för klätterställning, sandlek och sittplatser. De två ytorna är avdelade med både staket och en buskridå. Hela platsen är inhägnad med ett lågt trästaket.

Utrustning: bänkar och bord, sandlåda, småbarnsgungor, enpersonsgungor, volträcke, multilekställning, lekhus.

Hitta hit

Uppdaterad