Lekplatsen Bubbelparken

Kratsbodavägen 53

Lekplatsen ligger i norra änden av Kratsbodavägen. Platsen ger möjligheter till sandlek, gunglek och klätterlek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Du når lekplatsen via en gång- och cykelväg som går mellan Kratsbodavägen och Tappvägen. En belysningsmast i den östra delen lyser upp platsen.

Lekplatsen är uppdelad i två rum, ett för gungställning och volträcke, ett för klätterställning, sandlek och sittplatser. De två ytorna är avdelade med både staket och en buskridå. Hela platsen är inhägnad med ett lågt trästaket.

Utrustning: bänkar och bord, sandlåda, småbarnsgungor, enpersonsgungor, volträcke, multilekställning, lekhus.

Hitta hit

Bilder

Gungor i lekparken.

Uppdaterad