Lekplatsen Flintsågen

Egilsvägen 4

Lekplatsen ligger på en allmän yta mellan Egilsvägens två enkelriktade körfält. Här finns utrustning lämplig för gunglek, lek i sand, klätterlek, snurrlek och bollek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Det går att nå platsen via två små grusgångar på vardera sidan av platsen. Två belysningsstolpar finns.

Utrustning: bänkar, sandlåda, småbarnsgunga, enpersonsgungor, vippgunga, snurrlek, multilekställning, gräsplan med fotbollsmål.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad