Coronaviruset: Kom ihåg att hålla avstånd även när du är utomhus.

Lekplatsen Flintsågen

Egilsvägen 4

Lekplatsen ligger på en allmän yta mellan Egilsvägens två enkelriktade körfält. Här finns utrustningen lämplig för gunglek, lek i sand och klätterlek.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

Det går att nå platsen via två små grusgångar på vardera sidan av platsen. Två belysningsstolpar finns.

Utrustning: bänkar, sandlåda, småbarnsgunga, enpersonsgungor, vippgunga, snurrlek, multilekställning.

Hitta hit

Uppdaterad