Lekplatsen Förmannen

Lindstigen 1

Förmannen är en lekplats som omges av träd, buskage och öppna gräsytor. I närheten av lekplatsen finns flerfamiljshus. Lekplatsen erbjuder gunglek, sandlek, temalek, klätterlek, bollek, bollspel, skate och annan spontansport.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen nås av en asfalterad gångväg som kantas av belysning, men lekplatsområdet har ingen egen belysning. Markmaterialet på platsen består av stenmjöl, baksand, strid sand, gummi, grus, och gräs. I anslutning till lekplatsen finns också en gräsplan med fotbollsmål samt en pumptrackbana. Pumptrackbanan är belyst.

Utrustning: Enpersonsgungor, kompisgunga, sandlåda, sandbord, lekhus, klätterställning med rutschkana, rutschkana, linbana, fotbollsmål, bänkbord, parksoffor, pumptrackbana.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad