Lekplatsen Kaffekannan

Grimstahamnsvägen 26

Kaffekannan är en lekplats som är placerad centralt i ett villaområde i Nockebyhov. Lekplatsen möjliggör för gunglek, balanslek, sandlek, klätterlek och spontansport.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen nås via asfalterade vägar och har tillfredställande belysning. Markmaterialen på platsen är blandade och består av stenmjöl, strid sand, träflis, asfalt och storgatsten. I anslutning till lekplatsen finns en öppen gräsyta där både solbad och spontansport möjliggörs.

Utrustning: hög rutschkana, enpersonsgungor, bebisgungor, gungbräda, sandlåda, volträcke, balansbrädor, basketkorg, labyrintspel, balansstenar, bänkbord, parkbänkar, pergola.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad