Fjädergunga i lekparken.

Lekplatsen Kratsbodaparken

Kratsbodavägen 25

Lekplatsen erbjuder naturlek, sandlek och flera olika sorters utrustningsbaserad lek. Sommartid finns också möjligheten till vattenlek i en plaskdamm.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Kratsbodaparken ligger centralt belägen mellan tallbevuxna bergknallar i den sydöstra delen av Mariehäll.

Parken går att nå via två huvudentréer i varsin ände av parken samt en mindre ingång via trappor på parkens mitt. Det finns plana gruslagda gångar samt plattor och räcken till plaskdammen. Parken har en anpassad belysning.

Utrustning: bänkar och bord, trädbänk, bordsgrupper i barnstorlek, platsbyggda läktare, lekskulpturer, studsmatta, småbarnsgungor, enpersonsgungor, fjädergunga, gungdjur, rutschkana med tunnel.

Hitta hit

Bilder

Fjädergunga i lekparken.

Uppdaterad