Lekplatsen Murlindan

Spångavägen 138

Murlindan är en kvarterspark omgiven av villabebyggelse. Lekplatsen erbjuder gunglek, balanslek, klätterlek, sandlek, snurrlek, spontanidrott, bollek och pulkaåkning vintertid.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen nås via två asfalterade gångvägar med belysning. Markmaterialen på lekytorna består av gummi och strid sand. Parken består utöver lekytorna av en stor och öppen gräsyta och en grusplan med fotbollsmål. Grusplanen är delvis inhägnad.

Utrustning: Enpersonsgungor, bebisgungor, kompisgunga, gungbräda, volträcke, repgång, klätterställningar med rutschkanor, fjädergungor, sandlåda, sandbord, vippgunga, snurrstolpe, bänkbord, bänkbord barnstorlek, parkbänkar, pergola, grusplan med fotbollsmål.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad