Bild med klätterställningar i trä och gröna lövträd runt om lekparken

Lekplatsen Skallet

Vinthundsvägen, Sköndal

Visa på karta

Lekplatsen Skallet ligger vid Vinthundsvägen och Gråhundsvägen i Norra Sköndal. Denna nyupprustade lekplats ligger omgiven av ett radhusområde i tre väderstreck och gräsmattor och naturmark i söder.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Om lekplatsen

På lekplatsen finns det småbarnsgungor samt en separat placerad månggunga, båda har fallskydd. Det finns ett högt bakbord i sandlådan samt en hög sandlådekant som man kan använda till ryggstöd. Det finns klätterställning och andra lekredskap som står i sandytor. Genom sandytan finns en hårdgjord gång för att det ska gå lättare att nå lekredskapen. På den branta vallen finns en bred släntrutschkana med gummimattor runt.

Det är en öppen yta med nyplanterade träd. Olika lekavdelningar är belägna på bägge sidor om ett böljande mittstråk. Det finns inga staket inom lekplatsen utan avdelningarna avgränsas av sarger, buskage med kraftiga planteringsskydd eller en trämur som man kan sitta på. De flesta sittplatser är i full sol. Det finns lösa bänkbord som går att flytta på.

Den egentliga lekplatsen ligger på en plan yta kringgärdad av en vegetationsklädd vall. Det finns möjlighet till parkering på gatorna intill (cirka 150–200 meter att gå), utan större nivåskillnader.

Hitta hit

Uppdaterad