Lekplatsen Skorstenen

Ryggåsgatan 4

Skorstenen är omgiven av flerfamiljshus och villabebyggelse. På lekplatsen finns möjlighet till balanslek, klätterlek, snurrlek, gunglek, hopplek, temalek, pingis och spontanidrott.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen är belyst och nås via asfalterade gångvägar eller gångvägar i stenmjöl. Markmaterialen på platsen består av baksand, strid sand, träflis, stenmjöl, natursten, gummi och asfalt. Lekplatsen omges av ett mindre parkrum som består av gräsytor med inslag av träd, buskar och öppna berghällar.

Utrustning: pingisbord, balansbrädor, klätterställning, karusell, rutschkana, trampolin, kompisgunga, enpersonsgunga, bebisgunga, sandlåda, lekskulpturer, lekkiosk, bänkbord, parksoffor.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad