Lekplatsen Snurran

Alviksvägen 202

Lekplatsen ligger i slutet av Ålstensgatan. Gatan, som karakteriseras av de låga så kallade Per Albin-radhusen från 1930-talet, slutar i en park- och naturmark vid Mälaren.

Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen erbjuder gunglek och sandlek.

Utrustning: sittbänkar, sandlåda, småbarnsgunga, enpersonsgunga, vippgunga.

Hitta hit

Uppdaterad