Lekplatsen Snurran

Alviksvägen 202

Lekplatsen ligger i slutet av Ålstensgatan. Gatan, som karakteriseras av de låga så kallade Per Albin-radhusen från 1930-talet, slutar i en park- och naturmark vid Mälaren.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen erbjuder gunglek, klätterlek, balanslek och sandlek.

Utrustning: sittbänkar, sandlåda, småbarnsgunga, enpersonsgunga, kompisgunga, rutschkana, klätterredskap, balansstubbar.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad