Lekplatsen Stjärnspelet

Carl Larssons väg 33A

Stjärnspelet är en kvarterspark som omges av naturmark och villor. Lekplatsen erbjuder klätterlek, gunglek, temalek, snurrlek och sandlek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Lekplatsen nås via en asfalterad gångväg och är till viss del belyst. Med tanke på lekplatsen placering finns det också möjlighet till naturlek. Markmaterialen består av strid sand, baksand, gummiytor, stenmjöl, asfalt och gräs.

Utrustning: Klätterställning med rutschkana, enpersonsgungor, bebisgunga, lekhus, karusell, gungdjur, fjädergungor, sandlåda, bänkbord, parksoffor.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad