Lillsjöparkens lekplats

Hemslöjdsvägen 14

Lekplatsen ligger på den södra sidan av Lillsjön strax norr om Lillsjönäs bostadsområde. Med utrustningen på lekplatsen finns det möjlighet till gunglek, klätterlek och lek med sand. Sargen till gungställningen kan användas för balanslek.Fakta

Typ av service
Lekplats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Utemiljö och utrustning

Naturlek är möjlig eftersom både syrenbersån och buskagen i parken är lekvänliga.

Du når lekplatsen genom en gång- och cykelväg som går strax söder om platsen.

Utrustning: sopkorg, sopkorg för engångsgrillar, bänkar, sandlåda, småbarnsgunga, enpersonsgungor, gungdjur, multilekställning, lekhus.

Hitta hit

Bilder

Illustration lekplats

Uppdaterad